Rada Rodziców Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 

PRZEWODNICZĄCA: Pani Barbara Gnieciak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Pan Tomasz Judycki

SKARBNIK: Pan Grzegorz Pietras

SEKRETARZ: Pani Henryka Raczkowska

CZŁONEK ZARZĄDU: Pani Izabela Groszyk

 

 

 

Przygotował(a) informację: