NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

M. Jankowska

80 drzew na 80-lecie szkoły

80 drzew na 80-lecie szkoły
W ramach obchodów 80-lecia Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie zespół biologów i geografów w składzie...

NOC BIOLOGÓW 2021

NOC BIOLOGÓW 2021
Tegoroczna Noc Biologów odbyła się pod hasłem „Człowiek i mikroorganizmy” w nawiązaniu do ...

Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka cukrzycy
W ramach współpracy Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego z Uniwersytetem Przyrodniczym, 21 września 2020 roku odbyło się spotkanie uczniów

Biochemiczne tajemnice krwi

Uczniowie z klas 3at i 3bt Technikum Chemicznego wzięli udział w warsztatach w laboratorium Katedry Biochemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024