NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Podpisanie współpracy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej

W ramach wspierania innowacji edukacyjnych  oraz dbałości o wszechstronny rozwój uczniów naszej szkoły, o przekazywanie im wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy dnia 27.02.2014 podjęliśmy współpracę z Zakładem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, reprezentowanym  na spotkaniu w ZSCHiPS przez Pana dr hab. Jarosława Krajkę.

 Pan Dyrektor Marek Szymański podpisał umowę o współpracy, w której Zakład Lingwistyki Stosowanej zobowiązał się jako „Patron” między innymi do: informowania i umożliwienia czynnego udziału uczniów i nauczycieli w przedsięwzięciach dydaktycznych, naukowych i kulturalnych w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, udzielania konsultacji naukowych, sprawowania opieki merytorycznej nad konkursami językowymi i in.

Koordynatorem współpracy z ramienia ZSCHiPS w Lublinie została Pani Katarzyna Słomka.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: