NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Patronat Wydziału Chemii UMCS

W dniu 16 grudnia 2013 r. w ramach szerzenia innowacji edukacyjnych oraz wspierania kształcenia uczniów o szczególnych zainteresowaniach chemią została zawarta umowa pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  reprezentowanym przez prof. dr hab. Władysława Janusza, Dziekana WCh UMCS a Technikum Chemicznym działającym w ramach Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga w Lublinie reprezentowanym przez mgr inż. Marka Szymańskiego.

Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez Wydział patronatu nad klasami Technikum Chemicznego w zawodzie technik analityk i technik technologii chemicznej.

Wydział zobowiązuje się do objęcia systemem konsultacji przez pracowników Wydziału szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych jak również umożliwił przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla uczniów Technikum Chemicznego w Zakładach Wydziału Chemii.

Szkoła zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i kulturalnych Wydziału.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: ze strony WCh UMCS Pan dr hab. Ryszard Janiuk z ramienia Technikum  mgr Barbara Sieńko .

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: