NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Patronat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 25.04.2014r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie , reprezentowanym przez Prof.dr hab. Mariana Wesołowskiego -Rektora Uniwersytetu a Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie,  reprezentowanym przez mgr inż. Marka Szymańskiego-Dyrektora Szkoły.

Osobą odpowiedzialną  za współpracę  z Technikum Przemysłu Spożywczego  z ramienia Uniwersytetu jest dr Jadwiga Stachowicz  z Wydziału Nauk  o Żywności  i Biotechnologii.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Uniwersytetem  jest mgr inż. Maria Wesołowska – Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

Uczniowie TPS  w ramach Patronatu będą brać udział w wykładach otwartych, konferencjach  i warsztatach naukowych, prezentacjach zasobów dydaktycznych  uniwersytetu,  wyjazdowych zajęciach organizowanych przez pracowników lub studentów oraz korzystać z biblioteki uniwersyteckiej.

Technikum Przemysłu Spożywczego zobowiązuje się do promocji UP wśród uczniów ZSCH i PS w Lublinie oraz  na stronie internetowej szkoły, współpracy w zakresie odbywania  praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych.