NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2020 FACEBOOK Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy OFERTA EDUKACYJNA 2020

Patronat Straży Pożarnej

Klasa Technikum Chemicznego kształcąca w zawodzie technik technologii chemicznej z innowacją ratownictwo chemiczne w straży pożarnej została objęta patronatem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Umowa patronacka została zawarta 8 lutego 2019 r. pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,  reprezentowaną przez bryg. mgr inż. Marka Fiutkę – Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie a Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie reprezentowanym przez Barbarę Sieńko – Dyrektora Szkoły.

Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego,  nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 
    Plakat z ofertą rekrutacyjną ZSCHiPS na rok szkolny 2020-2021