Informacje

Opłata za duplikat legitymacji lub świadectwa

Wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły proszę dokonać na konto Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin:

nr konta: 12 1240 1503 1111 0010 0159 8716

Bank PEKAO S.A. o/Lublin

W tytule wpłaty proszę wpisać: "Opłata za duplikat legitymacji szkolnej" lub "Opłata za duplikat świadectwa ukończenia szkoły" w zależności od tego, za co jest wpłacana należność.

Wysokość opłat:

  • - za duplikat legitymacji szkolnej - 9 PLN
  • - za duplikat świadectwa ukończenia szkoły - 26 PLN

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: