NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024

Planowane oddziały w roku szkolnym 2023/2024

XII Liceum ogólnokształcące, 4 oddziały: ratownictwo medyczne, rozszerzenia: biologia, chemia, j. angielski (32 osoby),  klasa psychologiczna, 	rozszerzenia: j. polski, biologia, j. angielski (32 osoby), klasa ekologiczna, rozszerzenia: biologia, geografia, j. angielski (32 osoby) ,  klasa ekonomiczna, 	rozszerzenia: matematyka, eografia, j. angielski (32 osoby)

Technikum Chemiczne - 5 oddziałów: technik analityk (analiza medyczno-kryminalna) - rozszerzenie: chemia, biologia (32 osoby), technik analityk (diagnostyka laboratoryjna) - rozszerzenie: chemia, biologia (32 osoby), technik analityk (analiza środków farmaceutycznych i kosmetycznych); rozszerzenie: chemia, biologia (32 osoby), technik analityk (analiza medyczno-kryminalna); rozszerzenie: chemia, biologia (22 osoby)technik optyk – (wykonywanie okularów i pomiar wad wzroku) rozszerzenie: biologia, fizyka (10 osób), technik technologii chemicznej - (ratownictwo chemiczne w straży pożarnej);rozszerzenie: biologia, chemia (16 osób),   technik technologii chemicznej - (technologia środków farmaceutycznych i kosmetycznych);   rozszerzenie: biologia, chemia (16 osób)

Technikum Przemysłu Spożywczego - 2 oddziały: technik technologii żywności - produkcja wyrobów cukierniczych z elementami dietetyki; rozszerzenia: biologia, j. angielski - (32 osoby), technik technologii żywności - produkcja wyrobów cukierniczych z elementami zarządzania jakością w produkcji żywności; rozszerzenia: biologia, j. angielski - (32 osoby)

Branżowa szkoła spożywcza I stopnia - 3 oddziały: cukiernik (32 osoby), cukiernik (32 osoby), piekarz (32 osoby)

Branżowa szkoła spożywcza II stopnia, 1 oddział, kształcenie w zawodzie: technik technologii żywności (32 osoby)

Branżowa szkoła spożywcza II stopnia - 1 oddział, kształcenie w zawodzie: technik technologii żywności (32 osoby)

Język angielski w ZSCHIPS w Lublinie

Jubileuszowy Escape Room
Jubileuszowy Escape Room

 

Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024