NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Nasi optycy szkolili się razem z najlepszymi zawodowcami!

W sobotę 6 października 2018 roku, uczniowie klasy trzeciej i drugiej Technikum Optycznego uczestniczyli w konferencji szkoleniowej organizowanej przez Lubelski Cech Optyków. Konferencja przebiegała pod hasłem „Wyzwania współczesnej optyki okularowej – PREZBIOPIA”.

 Udział w konferencji przeznaczonej dla optyków okularowych, optometrystów, ortooptystów oraz pracowników salonów optycznych pozwolił nam na pogłębienie wiedzy na temat prezbiopii jak i zapoznanie się z najnowszymi metodami korekcji prezbiopii, łącznie z metodami chirurgicznymi. Konferencję kończył panel dyskusyjny na temat przyszłości optyki okularowej i potrzeby kształcenia w zawodzie technik optyk, w którym wzięła udział pani dyrektor B. Sieńko.

Bardzo dziękujemy Lubelskiemu Cechowi Optyków za zaproszenie naszej społeczności na tak wartościowe spotkanie szkoleniowe.

Opiekę nad  młodzieżą sprawowały : Pani Dyrektor Barbara Sieńko, kierownik laboratorium Renata Ciołek, Małgorzata Cieślak-Alberska i Joanna Matyjasek.