NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Moja szkoła w moim Lublinie - Konkurs na reportaż filmowy i fotograficzny

Konkurs na reportaż filmowy i fotograficzny pt.:

„Moja szkoła w moim Lublinie”

ZAREJESTRUJ RZECZYWISTOŚĆ SZKOLNĄ – SWOJĄ, CODZIENNĄ!

INICJATYWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSCHIPS

 Okiem szkolnego reportera, który najlepiej zna realia szkoły, przedstaw  w krótkim filmie, w reportażu fotograficznym  miejsca, wydarzenia, ludzi ZSChiPS.

Pokaż nam, na co zwrócić szczególną uwagę, co zachwyca, co wprawia w konsternację.

Odkryj w sobie talent obserwatora i z dziennikarską wnikliwością sportretuj szkołę. Nie omijaj niczego, nie wybielaj, nie twórz „hymnu pochwalnego”.

Daj nam – widzom, obraz rzetelny, ciekawy, wzbudzający uczucia uznania, podziwu, wzruszenia, uśmiechu, a może zdziwienia, osłupienia.


Przepisy dotyczące prac:

  • reportaże fotograficzne lub filmowe mogą być efektem pracy indywidualnej lub grupowej (nie więcej niż 2 osoby);
  • każdy uczestnik może przekazać w ramach reportażu do 6 fotografii oraz 1 film (nie dłuższy niż 5 minut);
  • technika wykonania zdjęć i filmu jest dowolna;
  • reportaż należy opatrzyć podtytułem;
  • prace konkursowe w formie elektronicznej na nośnikach CD, DVD, kartach pamięci – pendrive wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik) należy przekazać osobiście koordynatorkom konkursu (Małgorzacie Gurnej, Katarzynie Słomce) do 26.01.2018 r.;
  • prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane;
  • prace przechodzą na własność organizatora.

 

 

 

Przygotował(a) informację: