NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Lubelska kuźnia talentów – nabór wniosków na stypendia

Lubelska kuźnia talentów –

nabór wniosków na stypendia

 

 

Informacja otrzymana od Pani Moniki Jędrych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 3 września 2018 r. rozpocznie się

nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu

stypendialnego realizowanego przez Województwo Lubelskie.

 

PROGRAM „LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2016-2019” skierowany jest do

uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,

którzy w roku szkolnym 2018/2019 kontynuują naukę w szkołach

prowadzących kształcenie zawodowe (poza szkołami dla dorosłych).

 

Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany jest

przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019

r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy

spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą

punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019" zostaną przyznane 233

stypendia.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu: regulamin i wymagane

dokumenty, znajdują się na stronie internetowej

http://www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i

Sportu, ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 516, tel. (81) 47

81 459, (81) 44 16 709 lub (81) 44 16 716.

 

Wniosek pobrany ze strony internetowej

http://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelska-kuznia-talentow/

[1] z zakładki „Stypendia" lub dostępny w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i

Sportu należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu

elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie OD DNIA 3 WRZEŚNIA 2018 R. DO DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 R.

W PRZECIWIEŃSTWIE DO LAT UBIEGŁYCH, UCZNIOWIE SZKÓL ZAWODOWYCH NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM W PROGRAMIE „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2018-2019".”

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA RÓWNIEŻ OTRZYMAĆ U

PEDAGOGA SZKOLNEGO P.104

 

 

 

Przygotował(a) informację: