NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Komunikat - wejście na egzamin maturalny 2021

UWAGA MATURZYŚCI

 

W związku z sytuacją epidemiczną zdający egzamin maturalny w ZSChiPS w 2021 roku są zobowiązani do stosowania się do następujących zaleceń:

 1. Na wszystkie egzaminy maturalne (rozpoczynające się o godz. 9:00/rozpoczynające się o godz. 14:00)

zdający będą wpuszczani do szkoły alfabetycznie oraz z zachowaniem odstępów czasowych:

 

Godzina 7:50/ 12:50- nazwiska od „A” do „F” oraz zdający egzaminy z wydłużonym czasem

Godzina 8:00/ 13: 00- od „G” do „L”

Godzina 8:10/ 13:10- od „Ł” do „R”

Godzina 8:20/ 13:20- od „S” do „Ż”

 

 1. Zdający egzaminy z języka polskiego (PP), matematyki (PP) i języka angielskiego (PP) wchodzą do szkoły

wg wykazu poniżej:

Egzaminy o godz. 9:00

poziom podstawowy

WEJSCIE GŁÓWNE-

szatnia w sali P 01

WEJŚCIE OD CUKIERNI „STAROPOLSKA”-

szatnia główna

WEJŚCIE OD „ORLIKA”- szatnia w sali P 19

 

Język polski PP

 

- Egzaminy z wydłużeniem czasu

- Absolwenci z lat ubiegłych

(LO, TCh, TPS)

- SGD (duża)

SG4 , SGL, 218

 

228, 226, 225, 208

Matematyka PP

- Egzaminy z wydłużeniem czasu

- SGD (duża)

Absolwenci z lat ubiegłych

(LO, TCh, TPS)

SG4 , SGL, 218

 

228, 226, 225, 208

Język angielski PP

- Egzaminy z wydłużeniem czasu

- Absolwenci z lat ubiegłych

(LO, TCh, TPS)

- 224, 223, 217, 208

SG4, SGL, 218

228, 227, 226, 225

 

 

 1. Na wszystkie pozostałe egzaminy zdający wchodzą do szkoły WEJŚCIEM GŁÓWNYM (alfabetycznie oraz z zachowaniem  odstępów czasowych- por. pkt 1.)

 

UWAGA:

 1. Zdający są zobowiązani zapoznać się z przydziałem sal na egzaminy w dniu odbioru świadectwa ukończenia szkoły (listy będą wywieszone przy stołówce na parterze oraz przy sekretariacie na I p.).
 2. Każdy egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE.

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych i zakończeniu czynności organizacyjnych spóźnieni zdający nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. (Uwaga: trwa remont Al. Racławickich!)

 1. Na egzamin należy zabrać ze sobą:
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty/paszport)
 • przybory i pomoce wymienione w Komunikacie dyrektora CKE  o przyborach 2021 r: 

2 długopisy (pióro) piszące na czarno (nie mogą być ścieralne/ zmazywalne), kalkulator prosty (!), linijka, cyrkiel z długopisem, lupa.

 1. Do sali egzaminacyjnej można wnieść małą butelkę wody (musi stać na podłodze przy stoliku).
 2. Rzeczy osobiste: torebki, kurtki, telefony itp. należy bezwzględnie pozostawić w wyznaczonych szatniach (apelujemy o niewnoszenie do szkoły rzeczy zbędnych!).
 3. Nie wolno wnieść na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych i niedozwolonych pomocy (podstawa do unieważnienia egzaminu dla zdającego).
 4. Odbiór haseł do logowania w systemie ZIU (wyniki egzaminów maturalnych) dla absolwentów z lat ubiegłych- w sekretariacie szkoły, po zakończonym egzaminie.
 5. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na egzaminie maturalnym 2021 obowiązuje stosowanie się do Wytycznych CKE, MEN i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

 

Przygotował(a) informację: