NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

I semestr

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1  września 2022 r.

2

Zebrania Rodziców

7 września 2022 r.

3

Złożenie wstępnej deklaracji maturalnej

30 września 2022 r.

4

Rada Pedagogiczna

14 września2022 r.

5

Święto Szkoły (Ślubowanie klas pierwszych)

28 września 2022 r.

6

Próbna matura z OPERONEM

listopad 2022 r.

7

Ostateczny termin powiadomienia klas maturalnych

o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nieklasyfikowaniu na I semestr

14 listopada 2022 r.

8

Zebrania Rodziców /konsultacje (klasy maturalne)

16 listopada 2022 r.

9

Rada Pedagogiczna (szkoleniowa)

 listopad 2022

10

Wystawienie ocen semestralnych w klasach maturalnych

9 grudnia 2022

11

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas maturalnych

14 grudnia 2022

12

Zakończenie I semestru  w klasach maturalnych

16 grudnia 2022r.

13

Ostateczny termin powiadomienia klas programowo niższych o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu na I semestr

12 grudnia 2022 r.

14

Rozpoczęcie II semestru w klasach maturalnych

19 grudnia 2022 r.

15

Zebrania Rodziców /konsultacje (klasy programowo niższych)

14 grudnia 2022 r.

16

Rekolekcje adwentowe

grudzień 2022 r.

17

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2022

18

Ferie zimowe

16- 27 stycznia 2023 r.

19

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 – część praktyczna

9-21 stycznia 2023 r.

20

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 – część pisemna

10-14 stycznia 2023 r.

21

Wystawienie ocen semestralnych w klasach programowo niższych

9 stycznia 2023 r.

22

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas programowo niższych

11 stycznia 2023 r.

23

Zakończenie I semestru w klasach programowo niższych

13 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

II semestr

1

Rozpoczęcie II semestru w klasach programowo niższych

30 stycznia 2023 r.

2

Zebrania Rodziców /konsultacje

1 luty2023 r.

3

Rada Pedagogiczna

8 luty 2023 r.

4

Próbna matura

styczeń/marzec  2023 r.

5

Złożenie deklaracji maturalnej  ostatecznej

7 luty 2023 r.

6

Targi edukacyjne

marzec 2023 r.

7

Ostateczny termin powiadomienia klas maturalnych
o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

22 marca2023 r.

8

Rada Pedagogiczna (szkoleniowa)

marzec 2022 r.

9

Zebrania Rodziców /konsultacje (klasy maturalne)

22 marca 2023 r.

10

Dzień otwarty

marzec/ kwiecień 2023 r.

11

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2023 r.

12

Wiosenna przerwa świąteczna

6 -11 kwietnia 2023 r.

13

Wystawienie ocen końcowych  w klasach maturalnych

20 kwietnia 2023 r.

14

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas maturalnych

21 kwietnia 2023 r.

15

Egzaminy klasyfikacyjne

24 -25 kwietnia 2023 r.

16

Zakończenie zajęć w klasach  maturalnych

28 kwietnia 2023 r.

17

Egzamin maturalny (j. polski, matematyka, j. angielski)

4-5,8 maja 2023 r.

18

Egzamin maturalny pisemny z pozostałych przedmiotów, część ustna egzaminu maturalnego

9-23 maja 2023 r.

 

19

Ostateczny termin powiadomienia klas o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

15 maja 2023 r.

20

Zebrania Rodziców /konsultacje

17 maja 2023 r.

21

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część teoretyczna

2-7 czerwca 2023 r.

22

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

1-18 czerwca 2023 r.

23

Ostateczny termin wystawienia ocen

13 czerwca 2023 r.

24

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas

14 czerwca 2023 r.

25

Egzaminy klasyfikacyjne

15 -16 czerwca 2023 r.

26

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas (zatwierdzenie)

16 czerwca 2023 r.

27

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca  2023 r.

28

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

czerwiec/ lipiec 2023 r.

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024