NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 - I semestr

I semestr

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

3  września 2018 r. godz. 10.30

 1.  

Zebrania Rodziców

12 września 2018 r.

 1.  

Złożenie wstępnej deklaracji maturalnej

1 października 2018 r.

 1.  

Rada Pedagogiczna

Wrzesień 2018 r.

 1.  

Próbna matura z OPERONEM

Listopad 2018 r.

 1.  

Ostateczny termin powiadomienia klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu na I semestr

13 listopada 2018 r.

 1.  

Zebrania Rodziców

14 listopada 2018 r.

 1.  

Rada Pedagogiczna

Październik/ listopad 2018 r.

 1.  

Wystawienie ocen semestralnych   w klasach maturalnych

11 grudnia 2018 r.

 1.  

Ostateczny termin powiadomienia klas programowo niższych i ZSZ o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu na I semestr

11 grudnia 2018 r.

 1.  

Klasyfikacja klas maturalnych

12 grudnia 2018 r.

 1.  

Zebrania Rodziców

12 grudnia 2018 r.

 1.  

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas maturalnych

14 grudnia 2018 r.

 1.  

Zakończenie I semestru  w klasach maturalnych

14 grudnia 2018 r.

 1.  

Rozpoczęcie II semestru w klasach maturalnych

17 grudnia 2018 r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

 1.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 – część praktyczna

9 stycznia- 13 lutego 2019 r.

 1.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 – część pisemna

10 stycznia 2019 r.

 1.  

Wystawienie ocen semestralnych w klasach programowo niższych i ZSZ

15 stycznia 2019 r.

 1.  

Klasyfikacja klas programowo niższych i ZSZ

16 stycznia 2019 r.

 1.  

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji

18 stycznia 2019 r.

 1.  

Zakończenie I semestru w klasach programowo niższych i ZSZ

18 stycznia 2019 r.

 

 

 

Przygotował(a) informację: