NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Kadra Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna

Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

 

Dyrektor Szkoły - Barbara Sieńko

 

Wicedyrektor - Agnieszka Wiśniewska

Wicedyrektor - Ewa Jarząbek

Kierownik Laboratorium - Sylwia Wieczorek

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Maria Wesołowska

 

 

Nauczyciele:

Sieńko Barbara (Si)

Jarząbek Ewa (CE)

Wiśniewska Agnieszka (Wś)

Ciołek Renata (CR)

Wesołowska Maria (We)

Abramowicz Andrzej (Ab)

Adach Magdalena (Ad)

Barańska Mariola (Ba)

Bartoszcze Katarzyna (Bb)

Bartoszek Grażyna (Bc)

Bednarz Anna (Bd)

Bednarz Rafał (RB)

Bojaczuk Ewa (Bj)

Buda Agnieszka (Bk)

Burdach Anna (Bu)

Budzyńska Brygida  (BZ)

Ciechanek-Tomoń Agnieszka Aneta (AC)

Cieślak-Alberska Małgorzata (CM)

Czwal Janina (JC)

Dalmata Elżbieta (Da)

Dymowska-Filipczak Małgorzata (MF)

Dudziak Anna (Dk)

Dobrowolska Izabela (DI)

Duńska Ksenia (Du)

Dzięcioł Jolanta (JD)

Firlej Iwona (FI)

Gajewska-Ikwanty Marzena (Ga)

Gargol Mateusz  (GG)

Gierak Monika (Gi)

Gurna  Małgorzata (Gr)

Guz Marta (MG)

Hałabuda Agnieszka (Ha)

Herda Anna (He)

Jankowska Monika (JN)

Jezior Renata (Je)

Kapusta Sylwia  (KP)

Karczewska Małgorzata (Ka)

Kasprzak Jacek (KJ)

Klocek Anna (KL)

Kosior Teodora (Ks)

Kozanecka Beata (KZ)

Krasowska Izabela (KI)

Kwiecień Danuta  (KW)

Laskowska Agnieszka (La)

Lęgieć Dorota (LE)

Łukasik Jolanta (Łu)

Machoń Edyta (Ma)

Machoń Tomasz (Mc)

Mąkosa Tomasz (Mk)

Malec Agnieszka (AM)

Malec-Toś Edyta (ML)

Małolepszy Tomasz (Mł)

Mamiński Paweł (Mm)

Marczak-Mitura Halina  (HM)

Matyjasek Joanna (Mt)

Miszczak Andrzej (Ms)

Modzelewski Andrzej (MO)

Niechoda Tomasz (Nh)

Nieczypor Ewa (Nz)

Olszewski Krzysztof (OK)

Paćkowska Beata (Pa)

Padiasek-Piątkowska Magdalena (MP)

Paśnik Małgorzata (PŚ)

Pastuszuk Renata (Pk)

Pieniak Magdalena (PE)

Popek Grzegorz (Pp)

Rodzik Grażyna (RO)

Rusinek Ewa (Ru)

Pytka Andrzej (Pt)

Sawicka Anna (Sa)

Serewa Anna (Se)

Sosnówka Edyta (Sn)

Sternik Marta  (ST)

Sygacz Zofia (Sp)

Szczerbińska-Budzyńska Beata (SC)

Szeleźniak Anna (Sr)

Szeleźniak Wojciech (SW)

Szymańska Anna (Sy)

Tomczyk Jakub  (JT)

Uhruski Sławomir (Uh)

Wawrzycka Małgorzata (Wa)

Wieczorek Sylwia (WS)

Winiarska Małgorzata (Wn)

Wlizło Bogumiła (Wz)

Woźniak Magdalena  (MW)

Wysocki Dominik (DW)

Zielińska Agnieszka  (ZI)

Piasecka Milena (PI)

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024