NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Termin: 7.12.2019 r.
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa ul.Wóycickiego 1/3, Aula Schumana
Organizatorzy: Fundacja „Rodzice Szkole”, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW
Goście Honorowi: Minister Edukacji Narodowej, Rektor UKSW
Uczestnicy: Przedstawiciele 250 – 300 Rad Rodziców z całego kraju, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów terytorialnych

 

Cele konferencji:
1. Podsumowanie programu „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju”, realizowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” w ramach dwóch wzajemnie uzupełniających się projektów:
• „Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
• „Akademia Finansów Rad Rodziców” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski
2. Przedstawienie trzech projektów nowelizacji prawa oświatowego, przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” i współpracujące z nią środowiska rodzicielskie, porządkujących całościowo sytuację rad rodziców i innych społecznych organów działających na terenie szkoły.
3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
• gospodarkę finansową rad rodziców
• tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół
• współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

 

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców 7.12.2019
9.30-10.30 Rejestracja uczestników
10.00-10.30 Konferencja prasowa
10.30-10.20 Wystąpienia Gości Honorowych
10.30-10.45 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Otwarcie Konferencji
10.45-11.00 Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej
11.00-12.00 Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Miejsce i rola rad rodziców w polskiej szkole w kontekście polityki oświatowej państwa (panel dyskusyjny)
12.00-12.30 Ks. dr hab Stanisław Biały, prof. UKSW Odpowiedzialność rodzicielska za wychowanie do wartości
12.30-13.15 Przerwa kawowa
13.15-14.15 Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole” Gospodarka Finansowa Rad Rodziców (panel dyskusyjny)
14.15-15.00 Dyskusja
15.00-15.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na pytania i odpowiedzi.

Szczegóły w załącznikach

 

 

 

Przygotował(a) informację: