NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu OKE w Krakowie

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Aktualizacja na str. OKE Kraków z dn. 04-01-2019

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r. ;

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

  1. Egzamin, jakiego dotyczy opłata: Egzamin maturalny
  2. Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192
  3. Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: Matematyka podstawowa, polski rozszerzony

Brak wpisu w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopie dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty.

W terminie od 11 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.

W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w „Kalkulatorze”, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny

lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

OKE w Krakowie - Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie - OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20190104115940648

 

 

Filmy związanie z opłatami za maturę :

 

 

 

Przygotował(a) informację: