NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Informacja dotycząca dofinansowanie letniego wypoczynku w 2020 r.

Brzozy i Hamak

Lublin, dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo, Pracownicy, Emeryci i Renciści

Informuję, że wnioski o dofinansowanie letniego wypoczynku w 2020 r. można składać zgodnie z regulaminem ZFŚS w terminie 01.05-31.05.2020  10 czerwca 2020 roku (przedłużono termin), za pośrednictwem poczty na adres: ZSChiPS Aleje Racławickie 7, 20-059 Lublin (decyduje data stempla pocztowego).

W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS zostaje przesunięty do dnia 10 czerwca 2020 roku. Wnioski należy składać za pomocą Poczty Polskiej na adres: ZSChiPS  Aleje Racławickie 7, 20-059 Lublin (decyduje data stempla pocztowego) lub na skrzynkę odbiorczą na platformie ePUAP: /ZSChiPS/SkrytkaESP, na którą każdy zainteresowany może złożyć wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną emerytowani nauczyciele proszeni są o wypełnienie oświadczenia o wysokości pobieranej emerytury-renty na podstawie PIT 40A poz.38 za 2019 rok celem dokonania odpisu na ZFŚS. Zgodnie z regulaminem niedostarczenie oświadczenia będzie uznane za rezygnację z korzystania z ZFŚS.

Emeryci i renciści w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego proszeni są o wypełnienie oświadczenia – „Oświadczenie konto bankowe”.

Druk wniosku i oświadczenia  do pobrania na stronie szkoły >>> TUTAJ <<<

Przypominam, że od 01.01.2020 roku obowiązuje nowy Regulamin Gospodarowania ZFŚS

 Dyrektor Szkoły

 


Progi dochodowe na rok 2020

Grupa

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie/gospodarstwie domowym

Przedział

w złotych

I próg

Do wysokości wynagrodzenie minimalnego w danym roku kalendarzowym

do 2600 zł

II próg

W przedziale:

od minimalnego wynagrodzenia +1 do minimalnego wynagrodzenia+ 20% minimalnego wynagrodzenia

2601 zł - 3120 zł

III próg

Powyżej II progu

powyżej 3120 zł

* załącznik określający progi dochodowe, zmienia się wraz ze zmianą wynagrodzenia minimalnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej

Przygotował(a) informację: