NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Historia ZSChiPS

Historia Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
im. gen. Franciszka Kleeberga
w Lublinie.

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga obchodzi w tym roku jubileusz siedemdziesięciolecia. W obecnym kształcie szkoła powstała w 2005 roku z połączenia Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Jednak historia szkół: chemicznej i spożywczej, sięga lat 40 i 50 XX wieku. Ich losy miały w przeszłości punkty styczne.

28 września 1941r. powstała Prywatna Szkoła Chemiczna. Początkowo działała w siedzibie przy ul. Krakowskie Przedmieście 55, a po roku - przy ul. Radziwiłłowskiej 3. Koncesję na założenie i prowadzenie szkoły otrzymał od okupacyjnych władz niemieckich jej założyciel - Władysław Borodajko. Koncesja ta przewidywała trzyletnią Szkołę Chemiczną oraz dwuletnią Szkołę Specjalno-Fachową. W pomieszczeniach zorganizowano jedno niewielkie laboratorium. Zabroniono nauki historii, geografii i literatury polskiej, a wiedzę z zakazanych przedmiotów wiedzę z zakazanych przedmiotów uzupełniano potajemnie w szkole, bądź na tajnych kompletach w prywatnych mieszkaniach.

W1942 roku obowiązki dyrektora przejął pan Władysław Borysiuk, który kierował szkołą do końca okupacji niemieckiej. Ogromny trud włożony zarówno przez nauczycieli, jak i przez wychowanków Szkoły, ich zaangażowanie i patriotyzm zaowocowały wydaniem w okresie okupacji niemieckiej 350 świadectw ukończenia szkoły. Poświęcenie wychowawców uchroniło ich uczniów przed wywożeniem na roboty do Niemiec i pozwoliło przetrwać w szkole przez cały okres nauki.

1 września 1944 roku powzięto decyzję o uruchomieniu w Lublinie szkół wszystkich typów. W wyniku tej decyzji Kuratorium, zezwoliło na otwarcie czteroletniego Gimnazjum i Trzyletniego Liceum Technologiczno-Chemicznego. Szkoła usytuowała się w ciasnych i zniszczonych pomieszczeniach budynku przy ulicy Radziwiłłowskiej 3. W Gimnazjum obowiązywał tymczasem program przedwojenny ze zwiększoną ilością godzin nauki z chemii.

Okres 1944-1948 był etapem przejścia z modelu szkół prywatnych na państwowe z dostosowaniem ich do zmieniających się warunków politycznych i społecznych. W czerwcu 1947 roku postanowiono, że Szkołę tworzyć będą: 3-letnie Gimnazjum Chemiczne i 3-letnie Liceum Technologiczno-Chemiczne. W roku szkolnym 1947/1948 Gimnazjum Chemicznemu przyznano statut szkoły państwowej.

11 marca 1950 roku sporządzono akt erekcyjny budowy nowego gmachu szkoły. Młodzież uczestniczyła w budowie szkoły, poświęcając swoje wakacje. Po 173 dniach, w dniu 1 września 1950 roku nowy budynek zostaje oddany w użytkowanie młodzieży.

W 1950 roku rozpoczyna się historia szkoły spożywczej. Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego pismem z 27.06.1950 utworzył szkołę typu zasadniczego, która pod nazwą Państwowa Szkoła Przemysłu Mięsnego w Lublinie rozpoczęła działalność dnia 1.09.1950 r.

W roku szkolnym 1950/51 szkoła mieściła się w jednej izbie prywatnego budynku przy ulicy Narutowicza 37, obok Państwowego Liceum Przemysłu Fermentacyjnego oraz Technikum Przemysłu Mięsnego. Dyrektorem wszystkich szkół był Zygmunt Boluk.

W roku szkolnym 1955/1956 szkoła została przejęta przez MPRiS. W dokumentacji archiwalnej pojawia się nazwa Zasadnicza Szkoła Przemysłu Mięsnego. Następny rok przyniósł poprawę warunków pracy szkoły, ponieważ patronatem objęły ją Lubelskie Zakłady Mięsne.

W roku szkolnym 1957/1958 nastąpiło przejęcie szkoły przez Ministerstwo Oświaty. Okres nauki wydłużono z dwóch do trzech lat. W tym też roku szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Czwartek 3.

Rok szkolny 1959/1960 zastał ZSPM w kolejnym już, czwartym z rzędu budynku - przy ul. Podgrodzie 10. Dzięki współpracy z zakładem opiekuńczym w roku 1960 został nakręcony przez Wytwórnię Filmów Fabularnych w Łodzi film, ilustrujący naukę teoretyczną i praktyczną w PSPM i promujący szkołę. "Aktorami" byli oczywiście uczniowie i nauczyciele. Film był wyświetlany w kinach Lublina i województwa.

Szkoły chemiczne - lata pięćdziesiąte

Lata 50-te przyniosły również zmiany w funkcjonujących już w nowym budynku przy Al. Racławickich szkołach chemicznych. Obok sal lekcyjnych pomyślano także o uczniach spoza lublina. Powstał więc internat , przeznaczony tylko dla chłopców!

W latach 1957/58 zaczyna również funkcjonować wydział zaoczny.

W następnym roku opiekę nad szkołą objęły Lubelskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze. Technikum należało do największych szkół w woj. lubelskim a ocena sprawności szkoły była bardzo wysoka. W tych czasach godne uwagi było także zaangażowanie w sprawy społeczno-
patriotyczne

Lata sześćdziesiąte, a szczególnie ich początek, przyniosły kolejne, bardzo ważne zmiany w funkcjonowaniu obu szkół.

Szkoły chemiczne - lata sześćdziesiąte

Dyrektor Rakowski sugerował, że wielość specjalności nie sprzyja prawidłowemu zaopatrzeniu w pomoce naukowe. Dlatego też pożegnano chłopców z Wydziału Mechanicznego, a szkoła miała rozwijać kierunek chemiczny dla zabezpieczenia kadr w budowanych Zakładach Azotowych w Puławach.

Szkoły spożywcze - lata sześćdziesiąte

Rok szkolny 1962/1963 był przełomowy w życiu szkoły - nastąpiły przenosiny do budynku przy Al. Racławickich, w którym od początku lat pięćdziesiątych funkcjonowała już szkoła chemiczna.

We września 1963 roku odpowiednim zarządzeniem powołano Technikum Przemysłu Spożywczego, które powstało z wyłączonych z Technikum Chemicznego klas o specjalności przetwórstwo mięsa, a także zmieniono nazwę Zasadniczej Szkoły Przemysłu Mięsnego na Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Dyrektorem naczelnym szkoły, której pełna nazwa brzmiała teraz Technikum i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Spożywczego został pan Mieczysław Popik.

W 1964 roku odbyła się pierwsza matura w murach szkoły.

Szkoły chemiczne - lata siedemdziesiąte

Z początkiem roku szkolnego 1970/1971 Dyrektorem Technikum Chemicznego zostaje mgr Ewa Całko.

Rok ten wiąże się z utworzeniem szkoły zawodowej o profilu poligraficznym.

Podczas kameralnie obchodzonego w maju 1972 roku 30-lecia, Technikum Chemiczne Nr 1 otrzymało imię Karola Olszewskiego.

W latach 1976-1981 szkołą kieruje mgr Janina Szymajda.

1 września 1978 roku powstaje Zespół Szkół Chemicznych, który tworzą: Technikum Chemiczne Nr 1, Zasadnicza Szkoła Chemiczna, Liceum Zawodowe nr 6 i Policealne Studium Zawodowe

W latach siedemdziesiątych nastąpił duży rozwój internatu szkolnego.

Szkoły spożywcze - lata siedemdziesiąte

W latach 70-tych dyrektorem szkół spożywczych jest nadal pan Mieczysław Popik.

W roku 1972 utworzono 2,5 letnie Technikum Spożywcze na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, Technikum dla Pracujących i Technikum Zaoczne. W roku 1973 powołane zostało Policealne Studium Zawodowe. W roku 1974 otwarto Zaoczne Technikum Przemysłu Spożywczego dla Pracujących w Lublinie oraz Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Od 1 września 1975 roku szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego.

Szkoła wielokrotnie odwiedzana była w tym okresie przez delegacje zagraniczne nie tylko z państw RWPG, ale również innych inż. Stanów Zjednoczonych, a także dość egzotycznych, jak Chiny czy Kuba.

Szkoły chemiczne - lata osiemdziesiąte

Rok szkolny 1981/1982 był dla nauczycieli i uczniów rokiem bardzo trudnym. Z wprowadzeniem stanu wojennego została internowana dyrektor Janina Szymajda, która już do szkoły nie powróciła. W roku 1981 dyrektorem ZSCh został pełniący funkcję kierownika laboratorium mgr Mauryliusz Dobrzański . W latach 1986-1988 dyrektorem ZSCh był mgr Stanisław Gralewski.

1 września 1988 roku rozpoczęło działalność Liceum Medyczne, jedyna szkoła w regionie, która kształciła techników analityki medycznej w cyklu pięcioletnim po szkole podstawowej. W roku 1988 dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych został mgr Piotr Terenowski.

Od 1 września 1989 roku w Zespole Szkół Chemicznych rozpoczęło działalność XII Liceum Ogólnokształcące. W tym też roku dyrektorem szkoły została mgr Teresa Sobuś.

Szkoły spożywcze - lata osiemdziesiąte

Rok 1980 to rok w którym, funkcje dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego obejmuje Pan Wiesław Jabłoński.

Dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego bardzo ważnym okazał się rok 1986 w tym bowiem roku placówka otrzymała imię generała Franciszka Kleeberga. Główne uroczystości odbyły się w kinie „Kosmos". Ufundowano sztandar szkoły i zaprezentowano specjalnie powstały na tę okazję hymn.

Szkoły chemiczne - lata dziewięćdziesiąte

1 września 1991 roku w wyniku konkursu dyrektorem zostaje wieloletnia nauczycielka szkoły mgr Teresa Antoniuk.

We wrześniu 1991 roku Szkoła obchodziła Jubileusz 50-lecia. Na spotkanie przybyła liczna rzesza absolwentów szkoły. Po zjeździe absolwenci ofiarowali Szkole nowy, piękny sztandar.

W roku 1992 dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych została mgr inż. Małgorzata Frejowska, która kierowała szkołą przez 13 lat.

1 września 1995 roku w Szkole powstało Liceum Techniczne o profilu chemicznym. Była to wtedy jedna ze 117 szkół tego typu w Polsce i jedyna w Lublinie. Od początku lat dziewięćdziesiątych zmniejszała się liczba uczniów zainteresowanych kształceniem w Technikum Chemicznym. Absolwenci szkół podstawowych byli zainteresowani kontynuowaniem nauki w szkołach typu liceum. Powstanie Liceum Technicznego o profilu chemicznym dało możliwość utrzymania chemicznego charakteru szkoły i jednocześnie zwiększyło atrakcyjność Zespołu Szkół Chemicznych.

Ze względu na zmniejszającą się liczbę młodzieży spoza Lublina 1 września 1996 roku został zlikwidowany internat, a jego pomieszczenia zostały przekształcone na sale lekcyjne.

W 1996 roku została utworzona pierwsza pracownia informatyczna, oraz pracownie : hematologii i zabiegów laboratoryjnych dla Liceum Medycznego. 17 listopada 2001 roku Szkoła obchodziła Jubileusz 60-lecia. Na spotkanie przybyła liczna rzesza absolwentów szkoły.

Szkoły spożywcze - lata dziewięćdziesiąte

1 września 1991 roku w wyniku konkursu dyrektorem szkoły Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego został pan Czesław Kołodziejczyk.

W tym czasie funkcjonują następujące szkoły: Technikum Przemysłu Spożywczego Technikum Przemysłu Spożywczego po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10, Policealne Studium Przemysłu Spożywczego, Ośrodek Dokształcania Zawodowego Nr 1.

17 września 2003 poprzedniego dyrektora zastąpił dotychczasowy wicedyrektor szkoły pan Marek Szymański. W listopadzie 2004 roku ZSPS otrzymał certyfikat „Szkoły z Klasą".

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego 2005-2011

Decyzją Rady Miasta Lublin z dnia 17.03.2005 od 1.09.2005 rozpoczął działalność Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, który powstał z połączenia Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Dyrektorem nowo powstałego Zespołu został mgr inż. Marek Szymański. Funkcję wicedyrektorów sprawowali: mgr inż. Małgorzata Frejowska, mgr Krystyna Skowyra, mgr Bożena Podgórska, mgr Ryszard Krzyżowski i mgr Wiesław Najda.

Szkoły wchodzące dotychczas w skład Zespołu Szkół Chemicznych - XII Liceum Ogólnokształcące i Technikum Chemiczne przeszły w niezmienionej formie do ZSChiPS. Natomiast III Liceum Profilowane przestało istnieć (uczniowie mogli kontynuować naukę w VI Liceum Profilowanym), a Policealne Studium Chemiczne zmieniło nazwę na Szkołę Policealną Nr 4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego: Technikum Przemysłu Spożywczego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 przeszły również w niezmienionej formie. VI Liceum Profilowane zmieniło profil z rolno-spożywczego na socjalny a Technikum na Podbudowie ZSZ zmieniło nazwę na Technikum Uzupełniające Nr 4. Budynek szkoły został dostosowany do potrzeb nowej placówki. Powstały nowe pracownie komputerowe, przygotowany został nowy pokój nauczycielski. Biblioteki obu szkół zostały połączone, w związku z czym należało wygospodarować i wyremontować pomieszczenia. Powstała nowoczesna biblioteka - Multimedialne Centrum Informacji, jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce, składająca się z wypożyczalni, czytelni, dwóch magazynów, 2 lekcyjnych sal multimedialnych wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia, salki internetowej i zaplecza technicznego .Laboratoria chemiczne stanowią podstawę praktycznej nauki przedmiotów chemicznych nauczanych zarówno w Technikum Chemicznym, jak i Technikum Przemysłu Spożywczego i Technikum Uzupełniającego Nr 4.

Laboratoria są sukcesywnie remontowane i wzbogacane w coraz nowszy sprzęt dydaktyczny.

Od roku szkolnego 2005/2006 ZSChiPS jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik analityk, technik technologii chemicznej, technik technologii żywności, piekarz i cukiernik. W 2010 roku w laboratorium utworzono zgodnie z nowymi standardami egzaminacyjnymi ośrodek egzaminacyjny OKE z pełnym wyposażeniem stanowiskowym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik analityk.

W dniu 26 maja 2010 roku odbyła się w ZSChiPS ważna uroczystość - nadanie szkole sztandaru, które uświetnili swoją obecnością liczni goście: posłowie, władze województwa, miasta, hierarchowie kościelni z arcybiskupem Józefem Życińskim, przedstawiciele Kleeberczyków, organizacji kombatanckich, szkół noszących imię naszego Patrona, służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół lubelskich.

2-go września 2011 odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja Nowego Roku Szkolnego w mieście Lublinie.

Po uroczystej Mszy Świętej w kaplicy bł. biskupa Gorala przy ulicy Popiełuszki wszyscy uczestnicu przemaszerowali na nowe boisko przy Zespole Szkół Cheminczych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie przy Al. Racławickich 7, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie wraz z poświęceniem nowego kompleksu boisk "ORLIK"

Przygotował(a) informację: