NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Harmonogram na II semestr roku szkolnego 2018/2019

II semestr

 

Rozpoczęcie II semestru w klasach programowo niższych i ZSZ

21  stycznia  2019 r.

 

Zebrania Rodziców

30 stycznia 2019 r.

 

Rada Pedagogiczna

6 lutego 2019 r.

 

Próbna matura pisemna

Styczeń  2019 r.

 

Złożenie deklaracji maturalnej  ostatecznej

7 lutego 2019 r.

 

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

 

Targi edukacyjne

14-15 marca 2019 r.

 

Próbna matura ( ustna – język polski i język obcy)

Luty/marzec 2019 r.

 

Ostateczny termin powiadomienia klas maturalnych o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

19 marca 2019 r.

 

Zebrania Rodziców 

20 marca 2019 r.

 

Dzień otwarty

20 marca 2019 r.

 

Rekolekcje wielkopostne

Kwiecień 2019 r.

 

Wystawienie ocen końcowych  w klasach maturalnych

12 kwietnia 2019 r.

 

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas maturalnych

15 kwietnia 2019 r.

 

Egzaminy klasyfikacyjne

16 kwietnia 2019 r.

 

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji

17 kwietnia 2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18  - 23 kwietnia 2019 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach  maturalnych

26 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin maturalny (j. polski, matematyka, j. angielski)

6 – 8 maja 2019 r.

 

Egzamin maturalny pisemny z pozostałych przedmiotów, część ustna egzaminu maturalnego

9-25 maja 2019 r.

 

Ostateczny termin powiadomienia klas o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

15 maja 2019 r.

 

Zebrania Rodziców

15 maja 2019 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część teoretyczna

18 czerwca 2019 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

17 czerwca – 4 lipca 2019 r.

 

Ostateczny termin wystawienia ocen

12 czerwca 2019 r.

 

Klasyfikacja klas

13 czerwca 2019 r.,
godz. 14.30

 

Egzaminy klasyfikacyjne

14 czerwca 2019 r.

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

17 czerwca 2019 r.,
godz. 9.55

 

Zakończenie roku szkolnego

19 czerwca  2019 r.

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Czerwiec 2019 r.

 

 

 

Przygotował(a) informację: