NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Harmonogram - II semestr 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

II semestr

Data

Godzina

Wydarzenie w szkole   

19.02.2018 r

14.45

Rada Pedagogiczna

21.02 2018 r. (środa)

16.15

Zebrania z rodziców uczniów klas programowo niższych ZSChiPS

15 - 16.03.2018 r

 

Targi Edukacyjne

12-14.03. 2018 r.(pn-śr)

 

Rekolekcje Wielkopostne

23/24.02.2018r.

 

Szkolna Noc Kultury

Marzec

 

Próbna matura ( ustna – język polski i język obcy)

22.03.2018 r.(czwartek)

 

Dzień otwarty szkoły

22.03.2018 r.

 

Ostateczny termin powiadamiania maturzystów o ocenach końcowych

22.03.2018 r.(czwartek)

16.15

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas ZCHIPS

28.03.2018 r.

 

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów  ZSChiPS

29.03 – 03.04.2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień

 

Rada Pedagogiczna

24.04.2018 r.

 

Wystawienie ocen końcowych  w klasach maturalnych

24.04.2018 r.

 

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas maturalnych

26.04.2018  r.

 

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji

27 kwietnia.2018 r. (piątek)

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

4 maja 2018 r.(piątek)

 

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych

4 maja 2018 r.

 

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów ZSChiPS

7 i 8 maja 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dla uczniów klas liceum i technikum.

Uczniowie ZSZ mają zajęcia dydaktyczne

22.05.2018 r.

 

Ostateczny termin powiadamiania klas o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

22.05.2018 r. (wtorek)

16.15

Zebrania z rodzicami

19 czerwca 2018 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  - część pisemna

22.06.  -  04.07.2018 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasa: 2at, 2bt, 2ct/,  3ct 3dt, 3et, 3az ) – część praktyczna z wykonaniem – zgodnie z harmonogramem

31.05.2018 r. (czwartek)

 

Boże Ciało

01.06.2018 r.(piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów ZSChiPS

19.06. 2018 r. (wtorek)

 

Ostateczny termin wystawienia ocen

19.06. 2018 r. (wtorek)

14.45

Rada Pedagogiczna  - klasyfikacja

21.06. 2018 r. (czwartek)

14.45

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie wyników klasyfikacji

22.06.2018 r. (piątek)

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.06. 2018 r.

10.00

Rada Pedagogiczna

03.07.2018 r.

 

Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych

Sierpień 2018 r.

 

Rada Pedagogiczna

 

 

 

Przygotował(a) informację: