NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

EGZAMINY POPRAWKOWE PROMOCYJNE w dniach 25 i 26 sierpnia 2021 r.

EGZAMINY POPRAWKOWE PROMOCYJNE

w dniach 25 i 26 sierpnia 2021 r.

 

25.08.2021 r. (środa)                             

Egzamin poprawkowy z chemii- godz. 8:00, Lab. 4

Uczeń klasy 2ct

Egzamin poprawkowy z pracowni analizy chemicznej- godz. 8:00, Lab. 4   

Uczeń klasy 4bt

Egzamin poprawkowy z podstaw techniki laboratoryjnej- godz. 8:00, Lab. 4

Uczniowie klasy 1btp

Egzamin poprawkowy z języka polskiego- godz. 8:00, sala 124

Uczniowie klas: 4bt, 1alp

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego- godz. 8:00, sala 110

Uczeń klasy 2ctp

Słuchacz klasy 1abd (BSS II stopnia)

 

26.08.2021 r. (czwartek)                       

Egzamin poprawkowy z matematyki- godz. 8:00, sala 110

Uczniowie klas: 4bt, 1alp, 1btp,

Słuchacz klasy 1abd (BSS II stopnia)

Egzamin poprawkowy z biologii- godz. 8:00, sala 117

Uczeń klasy 2ctp

           

                                     

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024