NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

EGZAMIN MATURALNY w terminie poprawkowym

20 sierpnia 2019 r. (wtorek)- godzina 9.00 - egzaminy pisemne

21 sierpnia 2019 r. (środa)- godzina 10.00 - egzaminy ustne

 

Uwaga!

  • Na egzamin należy zgłosić się min. 45 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
  • Wymagany jest dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
  • Należy wziąć ze sobą 2 czarno piszące długopisy.
  • Tablice, kalkulatory i inne pomoce wymienione w komunikacie dyrektora OKE zapewnia szkoła.

 

Egzamin pisemny rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych i zakończeniu czynności organizacyjnych spóźnieni zdający nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

Do sali egzaminacyjnej można wnieść małą butelkę wody.

 

 

 

Przygotował(a) informację: