NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Dobry zawód - dobra praca!

Zachęcamy absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki w Technikum Przemysłu Spożywczego w zawodzie technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole Spożywczej I Stopnia w zawodach: cukiernik, piekarz i wędliniarz.
Mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole, a praktyczne u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy.
Wykwalifikowani rzemieślnicy poszukiwani są na rynku pracy. Po ukończeniu nauki młodzież szybko znajduje dobrze płatną pracę w kraju i za granicą. Szkoła stale otrzymuje oferty dla naszych uczniów.
Absolwenci ZSChiPS to poszukujący nowych pracowników właściciele cenionych zakładów spożywczych: cukierni, piekarni i zakładów mięsnych.
Zapraszamy do naszej szkoły.
Maria Wesołowska
kierownik szkolenia praktycznego