NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025

Planowane oddziały w roku szkolnym 2024/2025

XII Liceum ogólnokształcące

Technikum Chemiczne

Technikum Przemysłu Spożywczego

Branżowa szkoła spożywcza I stopnia

Branżowa szkoła spożywcza II stopnia

Branżowa szkoła spożywcza II stopnia - 1 oddział, kształcenie w zawodzie: technik technologii żywności  (32 osoby)

Język angielski w ZSCHIPS w Lublinie

Jubileuszowy Escape Room
Jubileuszowy Escape Room

 

Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024